nl |fr
  Home     Portret     Nieuws     Incasso     Voorwaarden     Praktisch     Contact  
home
ADVOCATENKANTOOR JO BUYSE: E-KANTOOR

advocatenkantoor Jo BUYSE Het advocatenkantoor Jo BUYSE is een 'e-kantoor',
een geïnformatiseerd éénmanskantoor.

Het heeft de ambitie om een ruime doelgroep van ondernemingen, particulieren en instellingen efficiënt te adviseren en te helpen bij het oplossen van hun problemen in de courante rechtsdomeinen.

Het voordeel van de kleinschaligheid van het kantoor vertaalt zich voor de cliënt in

persoonlijke dienstverlening en inzet
nauwgezette opvolging van de dossiers
zorgvuldige en individuele afweging van kosten en baten
matiging van kosten en erelonen
 

De beperking van de kleinschaligheid wordt doorbroken met een optimale benutting van de nieuwste informatie- en communicatietechnologie, de grote scala online-informatiebronnen op het internet, een abonnement op de bibliotheek van de Leuvense rechtsfaculteit en een organieke correspondentie met een groot Brussels kantoor en zijn (inter)nationaal netwerk.

Jo BUYSE heeft een rijke kennis en ervaring in diverse domeinen van het recht overgehouden aan meer dan tien jaar medewerkerschap in twee grote Brusselse advocatenkantoren en een Leuvens kantoor.

Het kantoor kan dan ook een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aanbieden in het Nederlands, het Frans en het Engels in volgende materies:
 

Handels- en economisch recht
- vennootschapsrecht
- handelspraktijken
- reclame- & mediarecht
- intellectuele rechten (auteursrechten, merken,...
- invordering van facturen - zie ook incasso
Insolventierecht
- faillissement
- gerechtelijk akkoord
- collectieve schuldenregeling
Bouwrecht
- betwistingen bouwheer-architect-aannemer
- bouwvergunningen
- herstelvorderingen
- koop op plan
Familierecht & familiaal vermogensrecht
- echtscheiding
- echtscheiding en vennootschap
- asset-management
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- lichamelijke schade bij ongeval
- medische aansprakelijkheid
- verkeersongevallen
Publiek recht
- bouw- en milieuvergunningen
- overheidsopdrachten
- procedures voor de Raad van State
- benoemingen
- onderwijsrecht
Strafrecht

Sociaal recht
- Ontslagrecht en individueel arbeidsrecht

Huur en handelshuur
Contracten


Het kantoor biedt vertrouwd cliënteel een 'full service' aan. Indien specifieke hooggespecialiseerde kennis niet in het kantoor aanwezig zou zijn, wordt de gespecialiseerde kwestie aan een uitgelezen externe deskundige uitbesteed met behoud van het toezicht door het kantoor, dat de zaak blijft opvolgen en toelichten voor de cliënt.

Het kantoor gaat prat op zijn absolute onafhankelijkheid en is ten aanzien van geen enkele persoon of instantie schatplichtig.

Het belang van de cliënt krijgt altijd en overal de absolute voorrang, binnen de perken van de wet, de plichtenleer en de beginselverklaringen van de Orde van Vlaamse Balies.

In hetzelfde belang van de cliënt huldigt het kantoor een preventieve en pragmatische aanpak.

 SITEMAP | PRINT
Rijweg 86a
B 3020 Herent
Tel.: +32 (0)16 899 447
Fax: +32 (0)16 89 36 81
jo.buyse@telenet.be
www.jobuyse.be
Correspondent in Brussel:
van Cutsem - Wittamer - Marnel
Louizalaan 137/1 - 1050 Brussel
 website by webalive