nl |fr
  Home     Portret     Nieuws     Incasso     Voorwaarden     Praktisch     Contact  
home
LAST VAN SLECHTE BETALERS?

INVORDERING ZONDER KOSTEN EN OMWEGEN
via het Advocatenkantoor Jo BUYSE

Advocaat Jo Buysse Slecht betalende klanten, in combinatie met smalle kredietmarges van leveranciers en financiers, verzwakken uw kaspositie en drukken op het resultaat van uw onderneming.

Bovendien moet u kort op de bal spelen als u zich niet wil laten verrassen door het faillissement of de insolventie van een klant. 

Een streng debiteurenbeleid is dus een must voor de financiële gezondheid van uw onderneming.

Maar hoe raakt u diekopzorgen kwijt, zodat u zich meer op uw kernactiviteit kan toespitsen?

- Een eigen debiteurenadministratie is dikwijls niet haalbaar en lost ook de probleemgevallen niet op.

- Kredietwaardigheidsonderzoeken of kredietverzekeringen zijn tijdrovend en kostelijk.

- Uitbesteding aan een incassobureau of factoring is comfortabel maar zeer duur en anti-commercieel en facturatie aan particulieren wordt er meestal uitgesloten.

Wij bieden de pasklare oplossing

Het is te weinig bekend dat rechtstreekse samenwerking met een advocatenkantoor een zeer rendabele oplossing biedt voor uw debiteurenprobleem.

Zodra de vervaldag voorbij is of wanneer uw geduld met een klant op is, maakt u ons de onbetaalde factuur over.

Dit is dan voor ons het startsein voor een stapsgewijze invorderingsprocedure die wij strak in de hand houden en waarvan u stipt op de hoogte wordt gehouden:
ingebrekestelling - dagvaarding - vonnis - uitvoering - beslag... tot de volledige betaling.

Het ereloon wordt procentueel degressief berekend op het effectief ingevoerde bedrag:

0 tot 5.000,00 - 10,0 % 
5.000,01 tot 12.500,00 - 7,5 %
12.500,01 tot 35.000,00  - 5,0 %
35.000,01 tot 70.000,00 - 2,5 %
70.000,01 tot 200.000,00 - 2,0 %
200,000.01 tot 1.000.000,00 - 1,0 % 
> 1.000.000,00 - 0,5 %

Dit ereloon wordt nog eens tot de helft verminderd wanneer de debiteur betaalt vóór de betekening van de dagvaarding.

Er wordt steeds een minimum ereloon aangerekend van 100,00 .

Het factuurbedrag wordt verhoogd met de intresten en de schadevergoeding volgens uw algemene factuurvoorwaarden (die in overleg kunnen worden verbeterd) en na vonnis ook met de rechtsplegingsvergoeding en de gerechtelijke intresten.

Deurwaarderskosten (voor dagvaarding, betekening van het vonnis en beslag) dienen door u te worden voorgeschoten, maar worden mee gerecupereerd bij de debiteur.

Secretariaatskosten worden afzonderlijk aangerekend a rato van een 8,70  per brief,  1,25 per faxblad en 0,25  per kopie.

Uw voordeel

Concreet betekenen deze voorwaarden dat u bij een gunstige afloop in principe minstens het volledige factuurbedrag en de intresten recupereert.

In het allerslechtste geval (wanneer de insolvabiliteit van de debiteur optreedt na beslag) blijft uw risico beperkt tot het minimumereloon van 100,00 , de secretariaatskosten en de deurwaarderskosten, hetzij een uiterste maximum van circa 600,00 .

Bij faillissement van de debiteur staan wij in voor de aflevering van het fiscaal attest door de curator.

Deze formule stelt u in staat om zonder kosten uw debiteurenprobleem op ons af te wentelen.

Als na ingebrekestelling of dagvaarding de factuur op ernstige gronden betwist blijkt te zijn, dan wordt de zaak verder afgehandeld tegen het basisuurtarief van 87,00 .

Uw partner

Invorderingen tegen deze gunstige voorwaarden kunnen maar vlot en efficiënt worden verzekerd door een advocatenkantoor dat daarvoor voldoende schaalvoordeel creëert en goed is georganiseerd.

Een betrouwbare partner hiervoor vindt u beslist in het Advocatenkantoor Jo BUYSE.SITEMAP | PRINT
Rijweg 86a
B 3020 Herent
Tel.: +32 (0)16 899 447
Fax: +32 (0)16 89 36 81
jo.buyse@telenet.be
www.jobuyse.be
Correspondent in Brussel:
van Cutsem - Wittamer - Marnel
Louizalaan 137/1 - 1050 Brussel
 website by webalive